Usługi

Projektowanie i rozwój Aplikacji Mobilnych1
Projektowanie i rozwój Aplikacji WEBowych2
Rozwój oprogramowania niskopoziomowego (wbudowanego, IoT itp.)3
Projektowanie baz danych4
Projektowanie i rozwój urządzeń elektronicznych5
Projektowanie i rozwój kompleksowych systemów informatycznych6
Rozwój AMR (Autonomicznych Robotów Mobilnych)7
Rozwój systemów autonomicznych i AI8
Badania i rozwój pojazdów specjalnych9
Wsparcie IT10
Projektowanie i rozwój IT w przedsiębiorstwach (cyfryzacja przedsiębiorstw)11
Consulting IT12
Consulting przemysłowy (procesy, automatyzacja)13