Historia

2009Jerzy i Tomasz spotkali się na Politechnice Wrocławskiej
2015Tomasz zatrudnia Daniela i Dawida – swoich studentów
2018Tomasz zatrudnia Weronikę, Marcina, Krzysztofa, Agnieszkę
2019Zespół rozpoczyna prace nad platformą autonomicznych robotów mobilnych dla firmy AIUT
2020-21Platforma urządzeń i oprogramowania jest dostarczonna z sukcesem do dużych firm przemysłowych w tym z branży automotive
2021Zespół podejmuje decyzję o niezależności – powstaje Nerd Army
2022Firma rośnie, realizuje projwkty w branży: edukacyjnej, inteligentnych systemów transportu, medycznej, przemysłowej
2023Firma zostaje zaangażowana w istotny dla kraju projekt dla UKE