Nasze przestrzenie

Siedziba spółki:

ul. Na Grobli 12/L-03, Wrocław

Kampus Politechniki Wrocławskiej

  • sale konferencyjne
  • przestrzeń spotkań z klientami

Przestrzeń inżynieryjna:

ul. Gdańska 13, 50-334 Wrocław

Kampus Politechniki Wrocławskiej

  • laboratorium elektroniki
  • laboratorium prototypowania urządzeń
  • infrastruktura IT
  • laboratorium testów