Rozwijamy nowatorską drukarkę 3D na potrzeby badań w UMed Wroc

W naszym labie powstaje innowacyjna drukarka 3D na potrzeby badań na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Na bazie drukarki PRUSA budujemy system ekstruzji filamentów medycznych.

W perspektywie czasu powstanie aplikacja mobilna wspierająca i ułatwiająca proces badawczy specjalistom pracującym w laboratoriach nad postaciami leków i suplementów.